Telematica

Draadloos internet, mobiele telefonie, dect, WAN/LAN, PZI, VOIP, het zijn allemaal voorbeelden van communicatie-installaties of -netwerken.

Hoewel draadloze systemen in hoog tempo de markt veroveren zullen er toch de nodige voorzieningen in de gebouwen moeten worden getroffen om deze systemen, naast de traditionelere vaste systemen, een plaats te geven.

boulangerie

Dit beperkt zich niet tot data- en telefoonverkeer, maar strekt zich inmiddels ook uit tot gebouwbeheer- en domoticasystemen. Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan deze systemen, waardoor steeds complexere installaties noodzakelijk worden. S.O. elektrotechniek is in staat om op basis van wensen een goed advies te geven en een helder en goed ontwerp te maken voor communicatie-installaties.
De ervaren specialisten van S.O. elektrotechniek verzorgen de aanleg, onderhoud en metingen van de installaties.